Cookies, wat zegt autoriteit persoonsgegevens hierover?

Cookies zijn kleine bestanden die de eigenaar van een website op het apparaat van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, laptop, smartphone of tablet. Zo kan de eigenaar informatie verzamelen of opslaan over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker.

Er zijn 3 soorten cookies:
- functionele cookies;
- analytische cookies;
- tracking cookies.

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw).

Als eigenaar van een website moet u de bezoekers van uw website informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies op hun apparaat. Vervolgens moet u de bezoekers daarvoor in veel gevallen om toestemming vragen. Bij tracking cookies moet u dat altijd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Denk hierbij aan het gebruik van een cookie om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden. Als website-eigenaar heeft u geen toestemming nodig om deze cookies te plaatsen. Het is wel aan te raden dat u uw websitebezoekers informeert over deze cookies.

Analytische cookies
Analytische cookies geven inzicht in het functioneren van een website. Als website-eigenaar heeft u geen toestemming nodig voor het plaatsen van analytische cookies die u alleen gebruikt om bezoekers te tellen.

U kunt de analytische cookies dan niet gebruiken om mensen anders te behandelen, bijvoorbeeld door een profiel van iemand op te bouwen. De cookies hebben dan nauwelijks gevolgen voor de privacy van de bezoekers van uw website. Maar let op: u moet uw websitebezoekers nog steeds informeren dat u deze cookies plaatst.

Uitleg over de wettelijke eisen aan functionele en analytische cookies vindt u bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Tracking cookies
Op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld, zoals in een formulier dat een bezoeker invult) is naast de Telecommunicatiewet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarom vindt u op deze website vooral informatie over tracking cookies.

(Tot zover de informatie van de website Autoriteit persoonsgegevens)

Op deze website:
Aangezien deze website statisch is, worden er geen cookies geplaatst. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan komt er een cookiebanner.